One Dozen 1-P Cotton Plain

One Dozen 1-P Cotton Plain